לימוד ברידג

   להרשמה חינם לחצו כאן
 


    לרכישת קורסים
     Overcall
     Takeout Double
     4th Suit Forcing
     Checkback Stayman
     Slam Bidding
     Splinter

משחק היד – הטיפול בסדרת השליט

לרשימת המאמרים
פורסם בתאריך - 20/10/2010

במאמר ברידג' זה נעסוק בחלק חשוב למדי של הטכניקה של משחק היד – הטיפול הנכון בסדרת השליט.
 

השחקן הברידג' המשמש ככרוז, אמור ליהנות מיתרון מספרי של קלפים בשליט. בדרך כלל יהיו לו מרבית הקלפים הגבוהים. לעיתים יהיו לו מפסידים בשליט שאי אפשר להימנע מהם.
כאשר יש לכרוז ולדומם 8 שליטים, 68% מהזמן חלוקת הקלפים בין המגנים תהיה 3-2, אך אין להתעלם מהאפשרות של חלוקה 4-1.

על הכרוז לשאול את עצמו האם יש סיכוי לבצע את החוזה כנגד חלוקה של 4-1, ואם התשובה היא חיובית לנסות למצוא קו משחק שיגן כנגד חלוקה כזאת. במקרים אחרים ברור מראש שניתן לבצע את החוזה רק כנגד חלוקה 3-2, ואז הכרוז יבנה הכול על חלוקה זו.כאשר ישנם מפסידים ודאיים בשליט, ישנן כמה דרכים לטפל בסדרה.
הדרך המקובלת ביותר היא להשאיר למתנגדים שליט גבוה שאיתו יוכלו לחתוך מתי שירצו ולעבור לטפל בסדרות הצדדיות.

טכניקה זו מודגמת ביד מס' 1.


(1) ♣2 = צ'ק בק סטיימן

מערב מוביל Q♥. הכרוז לא מכסה וחותך את הסיבוב השני. הוא רואה שיש מפסיד אחד ב-♥ ואחד ב-♣. על מנת לבצע את החוזה נדרשת חלוקה 3-2 ב-♠.
לכן הכרוז ישחק בהנחה שזו החלוקה: ישחק AK♠ ויעבור לסדרת ה-♦. לאחר שההגנה תזכה ב-A לכרוז נשארים שני שליטים נמוכים ושאר היד גבוהה ולהגנה שליט אחד גבוה, ולכן היא תזכה רק בלקיחה אחת.


שימו לב שאם משחקים ♦ לפני הוצאת שליטים, מזרח יוכל לחתוך ועדיין מערב יישאר עם לקיחה בשליט והחוזה ייפול.
 ישנם מקרים במשחק הברידג', שבהם טכניקה זו אינה מתאימה. ביד מס' 2, על מנת לבצע את החוזה אסור לכרוז להשאיר אף שליט גבוה בחוץ. הסיבה היא שעליו להריץ סדרה ארוכה בדומם, וחיתוך אפשרי של המגן יקטע את התקשורת עם הדומם.

צפון מוביל Q♥. תוכניתו של הכרוז היא להשליך מפסידים ב-♣ על סדרת ה-♦, אבל קודם עליו להוציא להגנה את כל השליטים, כי אם ייחתך ה-♦ השלישי לא תהיה עוד כניסה לדומם.
ולכן: AK♠. הכרוז מבחין בחלוקה 4-1 אבל המצב עדיין לא אבוד.  ממשיכים ♠ שלישי וצפון זוכה. חזרה ב-♣ לא תהיה מסוכנת. צפון ממשיך ♥ והכרוז חותך ועכשיו חשוב לשחק עוד ♠.  לכרוז עדיין נשאר שליט אחד כדי לחתוך ♥ ולצפון כבר אין שליטים – כלומר סדרת ה-♦ מוכנה לרוץ ויש עכשיו 10 לקיחות בטוחות: ארבע ב-♠, אחת ב-♥ וחמש ב-♦.  כרוז שינסה להריץ את ה-♦ כאשר לצפון עוד יש שליטים – ייפול.
 יד מס' 3 מדגימה טכניקה ממש הפוכה. הכרוז נותן למגנים את הלקיחה הראשונה בשליט. המטרה היא לשמור שליטה על המשחק כשעוד יש שליטים בדומם. שימו לב שגם ביד הזאת הכרוז מעוניין לנצל סדרה צדדית ארוכה בדומם.

 


(1) "צבע רביעי מחייב"

מזרח מוביל J♥. צפון עלול להצטער שלא הכריז ♠7 ולשחק בשאננות שני סיבובי ♠. החלוקה הגרועה מתגלה וכעת כבר אין מה לעשות: הכרוז מפסיד לקיחה ב-♠ וייאלץ להפסיד גם A♥. למעשה, גם סיבוב אחד של שליט יגרום לנפילת החוזה.


על הכרוז לשים לב שיש לו מספיק לקיחות ♣ כדי להיפטר מכל המפסידים ב-♥ והבעיה היחידה היא להוציא את כל השליטים של המתנגדים לפני כן.
הדרך הנכונה להתגונן מפני החלוקה 4-1 היא לשחק בלקיחה השנייה שליט נמוך משתי הידיים! זהו "משחק בטוח". מזרח זוכה והוא חסר אונים, לדוגמה אם ימשיך ♦, הכרוז זוכה ב-A♦, מוציא שליטים, משחק A♣, נכנס לדומם ב-K♦ ומשליך 4 הארטים על סדרת ה-♣.


בתחרות טופ-בוטום הכרוז עלול להציב לעצמו כמטרה לזכות בכל 13 הלקיחות, ועקב כך ליפול בחוזה. עובדה זו אינה גורעת מהמשחק המומלץ, שהוא בעל ערך לימודי רב.
 יד מס' 4 מבוססת על רעיון דומה – להפסיד את הלקיחה בשליט בשלב מוקדם כאשר עוד יש שליטים בדומם. לשם כך מתבצעת עקיפה כבר בסיבוב הראשון של השליטים.

 

 


צפון מוביל K♥ והדומם זוכה ב-A. יש כאן אותה בעיה כמו ביד הקודמת. ניתן להשליך את כל המפסידים על ה-♣ בדומם אבל אם ההגנה תזכה בלקיחה כאשר אין שליטים בדומם היא תוכל למשוך עוד לקיחה ב-♥.


ושוב הפתרון הברידג'יסטי הוא לנסות להפסיד את הלקיחה בשליט בשלב מוקדם: בלקיחה שנייה להריץ 9♠. אם צפון זוכה ב-Q♠ אז הכרוז יוכל לחתוך ♥ בדומם, לחזור לידו ב-J♣ ועדיין יש לו מספיק שליטים גבוהים כדי להתגבר על חלוקת 4-1. בהמשך יושלכו 3 מפסידים על סדרת ה-♣.
כפי שיושבים הקלפים ה-9♠ זוכה וכאשר ממשיכים K♠ צפון לא משרת. כעת כל מה שנדרש לביצוע החוזה הוא שלדרום לפחות 2 קלפי ♣.
הכרוז עוזב את השליטים ומתחיל למשוך את סדרת ה-♣. אם דרום לא חותך, יושלכו 2 מפסידים ב-♥ ואחד ב-♦. אם דרום חותך, הכרוז חותך מעליו, גומר להוציא שליטים, חוזר לדומם ב-A♦ ומושך את יתרת סדרת ה-♣ וזורק עליה 2 מפסידים. הכרוז נאלץ להפסיד לקיחה ♥ או ♦ אבל לא הפסיד אף לקיחה בשליט והסלם מבוצע.
 

 לסיום הבאנו שתי ידיים שבהן יש לדחות את הוצאת השליטים ולהתרכז בהגבהת סדרה צדדית.
ביד מס' 5 הכרוז משחק סלם שנראה קל אבל העניינים מסתבכים לאחר הובלה ה"חשודה" כסינגלטון. ביסוס המשחק על הגבהת הסדרה הצדדית ♠ פותר את הבעייה, כאשר הכרוז מגן נגד כל חלוקה של 3-3 או 4-2.

 

 


1) 0 או 3 קלפי מפתח

דרום מוביל 4♣ וזה נראה כמו סינגלטון. אין שום צורך בעקיפה כי ניתן לבצע את החוזה נגד כל חלוקת ♥ 4-1 או 3-2 וחלוקת ♠ 3-3 או
4-2.
המשחק הנכון: A♣, A♠, חיתוך ♠ נמוך, K♥, חיתוך ♠ עם A♥, הוצאת שליטים. קל להבין אותו אם הכרוז מתאר לעצמו את חלוקת ה-♠ 4-2 ומציב לעצמו כמטרה להתגבר עליה. הוא זקוק לשני חיתוכים כאשר רק בסיבוב שני של הסדרה הוא יכול להרשות לעצמו לחתוך נמוך.
 יד מס' 6 היא פשוטה למדי ברגע שהכרוז מתרכז במטרה העיקרית שלו – הגבהת סדרת ה-♦. ושוב החיתוך צריך לבוא לפני שבכלל נגע בשליטים.

 

 

 

צפון קופץ ל-♦3 עם 17 נק' ושתי חמישיות טובות. הכרזת דרום ♥3 יכולה להיות גם יד טובה עם התאמה ב-♥, לכן צפון ממשיך לתאר את היד עם ♦4 ודרום מראה חוסר עניין בסלם.  מזרח מוביל A♣. צפון חותך ♣ שני ועכשיו יש דרך לביצוע החוזה תמיד כאשר שתי הסדרות האדומות מחולקות לא יותר גרוע מ- 4-2: AK♦, חיתוך ♦ עם Q♥ והוצאת שליטים. הובלה בשליט מפילה את החוזה: הכרוז חייב לחתוך ♦ מיד כדי להתגבר על החלוקה 4-2, משחק AK♦, ♦ שלישי חותך עם Q♥. עכשיו הוא תקוע בדומם, מערב יכול לזכות בכל הובלה ולתת למזרח חיתוך ♦.

 


לסיכום, בברידג', כאשר אתה משחק חוזה עם שליט עליך לשאול את עצמך את השאלות הבאות:
כמה מפסידים יש לי בשליט? על אילו חלוקות ניתן להתגבר? באיזה דרך נשחק את השליט? מתי כדאי להפסיד את המפסידים שלא ניתן להימנע מהם? ואולי יש משהו יותר דחוף מאשר הוצאת שליטים?
 

לראש הדף
מאמרים נוספים בתחום:
משחק היד – תזמון ושמירת האופציות
משחק היד – חיתוכים ביד הארוכה
     חדשות האתר

 רכשו מנוי שנתי -  רק 44 ש ח לחודש וקבלו גישה חופשית לספריית הוידאו , לתרגול הכרזות, תרגול משחק יד ותרגול הגנה!


 לחבר יש יום הולדת? פנקו אותו במנוי המאפשר תרגול משחק יד והכרזות.


 


  


 

  


דף הבית |  קורסים |  מאמרים |  שיעורים לדוגמא |  שיטת הלימוד |  שאלות נפוצות |  תנאי שימוש |  מי אנחנו |  המלצות |  צור קשר
2020 BesteBridge © - כל הזכויות שמורות