לימוד ברידג

   להרשמה חינם לחצו כאן
 


    לרכישת קורסים
     Overcall
     Takeout Double
     4th Suit Forcing
     Checkback Stayman
     Slam Bidding
     Splinter

שמירת תקשורת וניצול כניסות

לרשימת המאמרים
פורסם בתאריך - 14/10/2010

במאמר ברידג' זה נטפל באחד הנושאים הבסיסיים והחשובים הקשורים למשחק היד: שמירת תקשורת, ניצול כניסות ויצירתן.
ההמלצה הראשונה שלנו היא: כאשר הדומם פורש את קלפיו, עצור ותכנן את משחק הברידג'.


תכנון משחק הברידג' כולל שני שלבים:

  1. עליך לראות מהיכן יבואו הלקיחות הדרושות לביצוע החוזה.
  2. עליך לתכנן את הסדר המדויק שבו תשיג את הלקיחות האלה.

חוזי ברידג' רבים נפלו משום שקלף גבוה נותר ללא שימוש או שעקיפה נחוצה לא הייתה ניתנת לביצוע, וזאת משום שהכרוז לא תכנן מראש כיצד יפתור את בעיית הכניסות והמעברים בין הידיים.

כל לקיחה שאתה מתכנן להשיג, עליך לוודא כיצד באמת תגיע אליה. הדרך הבטוחה ביותר היא לתכנן את מהלך המשחק על פי הסדר מהלקיחה הראשונה.
דרך אחרת לעשות זאת היא להסתכל על היד החלשה (בדרך כלל הדומם) ולשאול את עצמך את השאלה לכמה כניסות ליד הזאת אתה זקוק. לאחר מכן שים לב לכל הכניסות שאכן עומדות לרשותך ובחר בקו משחק שינצל את כולן.


 

שלוש הידיים הראשונות מדגימות טכניקות שונות להתגבר על הסכנה שנישאר בלי כניסה לדומם.


ביד מס' 1 אנו מגיעים לסלם שנראה קל, אך הובלת הפתיחה כופה עלינו לנצל את הכניסה היחידה לדומם. היו לנו 12 לקיחות קלות אילו סדרת הספייד לא הייתה חסומה. על מנת להציל את המצב משתמשים בטכניקה הראוותנית של שחרור חסימה ע"י השלכת קלפים גבוהים.

 

(1) Gerber – שאלה לאסים
(2) אס אחד
 

עם 20 נקודות ושישייה סגורה ב-♥ צריך ללכת לסלם מול פתיחת השותף. אחרי 1NT צריך רק לוודא שלא חסרים שני אסים. אחרי NT1, הכרזה מיידית של 4NT היא QUANTITATIVE ומאפשרת לשותף PASS עם מינימום ולכן משתמשים ב-♣4 לצורך שאלה לאסים במקרה זה.
 

מהלך משחק הברידג': מערב מוביל ב- J♣. הכרוז רואה 6 לקיחות ♥, 3 לקיחות ♣ ו- 3 לקיחות ♠ והבעיה היא רק להגיע אליהן. ההובלה הוציאה לנו את הכניסה היחידה לדומם ולכן אם נשחק מיד שליטים לא נוכל לבצע את החוזה. אנו חייבים, כל עוד אנחנו בדומם, למצוא דרך להשליך את כל המפסידים שלנו ב-♦.
הפתרון היחידי הוא לזכות ב-Q♣ ולהמשיך בלקיחות 2-3 ב- AK♣ שעליהם משליכים מהיד AK♠! כעת משחקים QJT♠ מהדומם ומשליכים 3 מפסידים ב-♦. אם כל זה עבר בלי חיתוך של המגינים, החוזה בוצע.
 


 

יד מס' 2 נראית שיגרתית, אך על הכרוז להבחין שהוא זקוק לכניסה לדומם לניצול סדרת הקלאב הארוכה, והדרך להשיג אותה היא ע"י זכייה בקלף גבוה מהנדרש בלקיחה הראשונה.

 

 

עם 9 נק' ושישיה טובה במיינור סוגרים מיד למשחק מלא. אין צורך בטרנספר לקלאב.
 

מהלך המשחק: דרום מוביל 3♥. המשחק ללקיחה הראשונה פשוט לכאורה, אולם החוזה יבוצע רק אם הכרוז יעצור לתכנן את המשחק בטרם ישחק ללקיחה הראשונה.
יש 4 לקיחות בטוחות. בעקבות ההובלה יש לקיחה נוספת בסדרת ה-♥, אולם הדרך היחידה להגיע ל-9 לקיחות תהיה ע"י פיתוח 5 לקיחות ♣ לאחר שנוציא מידי המתנגדים את ה-A. מה הבעיה? לאחר שנפתח את לקיחות ה-♣ צריך גם כניסה לדומם כדי ליהנות מהן.
מבט מהיר יבהיר כי הכניסה הצדדית היחידה לדומם היא בסדרת ה-♥. אם נזכה בלקיחה הראשונה בזול ע"י T♥ (לדוגמה) לא נוכל בהמשך להיכנס לדומם ב-♥.
 

המשחק הנכון הוא בלקיחה ראשונה לשחק נמוך מהדומם ולזכות עם A♥! בלקיחה שניה משחקים קלאב. צפון מעכב פעם אחת וזוכה ב-A♣ בלקיחה 3. לאחר שנקבל את היד נשחק ♥ לכיוון ה- QJ אשר כעת מבטיחים כניסה ל-♣ הגבוהים בדומם.
  

יד מס' 3 מבוססת על משחק לא שיגרתי בסדרת השליט שמטרתו ליצור כניסה "נסתרת" לדומם.

 

 

אם צפון-דרום משתמשים בפתיחה ♦2 להראות יד של 8 לקיחות בסדרה כלשהי, אזי הכרזה זו מתאימה לידו של צפון. בכל מקרה החוזה הסופי צריך להיות ♠4.
 

מהלך המשחק: מזרח מוביל K♥. הכרוז מתכנן את המשחק ורואה 4 מפסידים אפשריים: 2 ב-♥, 1 ב-♠ (אם לא נצליח ללכוד את Q♠) ו- 1 ב-♣.
הוא שם לב ל- K♦ בדומם שעליו אפשר להשליך את אחד המפסידים, אם רק נמצא דרך להגיע אליו! לכאורה, ההובלה מוציאה לנו את הכניסה היחידה לדומם, אולם אם נתעמק במצב נגלה כניסה נסתרת בדמות ה- 9♠!
 

המשחק הנכון הוא לזכות ב-A♥ ולשחק בלקיחה 2 ♠ לכיוון ה-J. כעת ייתכנו 3 מקרים:
(א) שני המתנגדים משרתים בקלף קטן. כעת אין לנו מפסידים ב-♠ והחוזה בוצע.
(ב) מזרח זוכה ב-Q♠, גובה 2 לקיחות ♥ וממשיך נניח ב-♣. כעת מורידים A♦, נכנסים לדומם ע"י 9♠ תוך כדי סיום הוצאת שליטים ומשליכים מפסיד ב-♣ על K♦.
(ג) ה-J זוכה אבל מזרח לא משרת. כעת לא נוכל להימנע ממפסיד ב-♠, אבל החוזה עדיין יבוצע: ממשיכים A♦ ו- T♠! מערב חייב לזכות ב-Q♠ (אחרת יאבד את הלקיחה בשליט). בהמשך ניכנס לדומם עם 9♠ ונשליך ♣ על K♦.
 

 


 

בשלוש הידיים האחרונות לא קשה להגיע לדומם, אבל אנו זקוקים ליותר מכניסה אחת ועלינו לנצל את מלוא המשאבים שלנו כדי להצליח בביצוע החוזה.

ביד מס' 4 מתעורר הצורך לחזור שלוש פעמים על עקיפה. שתי כניסות לדומם הינן גלויות לעין, אבל ביצוע החוזה תלוי בכך שניצור את הכניסה השלישית ואנו מגלים כי גם הקלפים הקטנים, חסרי החשיבות לכאורה, יכולים לספק לנו כניסות בעת הצורך.

 

 

מערב פותח 1NT. מזרח מזמין עם 2NT ומערב נענה להזמנה עם 17 נק'. כאשר מזרח-מערב משתמשים ב- 2NT כהכרזת טרנספר, הכרזתו הראשונה של מזרח תהיה ♣2.
 

מהלך המשחק: צפון מוביל ב-4♥. דרום משחק 9♥ והכרוז זוכה ב-Q. כעת סדרת ה-♥ לא מוגנת וכאשר יקבלו צפון-דרום את היד אם יוכלו לזכות ב- 3 או 4 לקיחות ♥ וב-2 לקיחות ♣. התקווה היחידה לבצוע החוזה היא לזכות ב-4 לקיחות ♦ ו- 4 לקיחות ♠ מבלי למסור את היד למגינים.
לשם כך עלינו לעקוף בהצלחה את ה-K♠ בדרום. אם ה-K מוגן ע"י 3 קלפים קטנים, נצטרך לחזור על העקיפה 3 פעמים! לכאורה יש לנו רק 2 כניסות לדומם בסדרת ה-♦, אבל טיפול נכון בסדרה זו ייצור כניסה שלישית.
בלקיחה 2 נשחק מהיד K♦ ומהדומם 2♦. בלקיחה 3, 8♦ מהיד ו-Q♦ מהדומם. שמים לב ששני המגינים שירתו וחלוקת ה-♦ היא 3-2.
בלקיחה 4 עקיפה ב-♠ אל ה-Q. כעת צעד המפתח: משחקים J♦ ועולים עם  A♦. עוד עקיפה ב-♠ אל ה-J. וכעת משחקים 3♦ אל 4♦ ומסתבר שיש לנו כניסה לדומם לעקיפה שלישית ב-♠. T♠ ו- A♠ משלימים את ביצוע החוזה.
 ביד מס' 5 יש שתי עקיפות לבצע ושתי כניסות לדומם בסדרת השליט. זאת יד קלה ומה שעלול לגרום לה להיכשל הוא רק הנטייה של חלק מהשחקנים להוציא שליטים ורק אז להתחיל לחשוב.

 

(1) Long Trial Bid
 

צפון עם 16 נק"ג מזמין למשחק מלא באמצעות Trial Bid בסדרה בת 3 קלפים. 8 הנקודות של דרום מרוכזות בסדרות הארוכות של השותף והוא נענה להזמנה.
 

מהלך המשחק: ההובלה המומלצת של מזרח היא בשליט.  לכרוז יש 6 לקיחות ♠, 2 לקיחות ♣ ו-A♥, והוא זקוק לעקיפה מוצלחת באחת הסדרות האדומות כדי לרשום לקיחה עשירית.
 

המשחק הנכון הוא לנצל בזמן את שתי הכניסות לדומם כדי לבצע את שתי העקיפות בזו אחר זו. כך ייתן הכרוז לעצמו את מירב הסיכויים לבצע את החוזה.
בלקיחה הראשונה נזכה ב-A♠ ונשחק ♠ ל-Q. כעת נדחה את הוצאת השליט האחרון ונשחק ♥ ל-Q. העקיפה נכשלת. לאחר שנקבל את היד נשחק ♠ ל-K וננסה ♦ לכיוון ה-K . הפעם העקיפה מצליחה והחוזה מבוצע.
אם נוציא מיד 3 סיבובי שליטים ונשחק ♥ ל-Q, יזכה מערב ויחזור ב-♥. בהמשך יוכל מזרח לעכב פעם אחת את A♣ והכרוז יצטרך לבסוף לשחק ♦ מידו וייכשל בחוזה.
 ביד מס' 6 יש רק קו משחק אחד שעשוי לבצע את החוזה – הגבהת סדרת הדיימונד. לצורך זה נדרשות לא פחות מארבע כניסות לדומם ורק טיפול מדויק בסדרת השליט ותזמון מושלם ישיג את המטרה.

 

 

מהלך המשחק:  צפון מוביל K♠. הכרוז מתכנן את היד ורואה רק 9 לקיחות. המקור האפשרי היחידי ללקיחה עשירית הוא בסדרת הדיימונד. אם הסדרה מחולקת 4-3 בין המתנגדים יש סיכוי להגביה את הקלף החמישי.


על מנת לבצע תוכנית זאת דרושות 4 כניסות לדומם, על מנת לחתוך ♦ שלוש פעמים, ולבסוף להגיע לקלף החמישי שהוגבה. הכרוז בודק את המצב ומגלה שהחוזה ניתן לביצוע אך דורש משחק מאוד מדויק:


לקיחה 1 – זוכים ב-A♠ (לא לעכב!)
לקיחה 2 – A♦
לקיחה 3 – חיתוך ♦ עם A♥
לקיחה 4 –♥ ל- 8
לקיחה 5 – חיתוך ♦ עם K♥
לקיחה 6 - ♥ ל- 9
לקיחה 7 – חיתוך ♦ עם Q♥
לקיחה 8 - ♥ ל-T
לקיחה 9 - ♦ חמישי, משליכים מהיד מפסיד והחוזה מבוצע.
הערה: אילו צפון היה מוביל בשליט, הכרוז מאבד את אחת הכניסות לדומם ואינו מסוגל לבצע את החוזה.
 

לראש הדף
מאמרים נוספים בתחום:
משחק היד – תזמון ושמירת האופציות
משחק היד – חיתוכים ביד הארוכה
     חדשות האתר

 רכשו מנוי שנתי -  רק 44 ש ח לחודש וקבלו גישה חופשית לספריית הוידאו , לתרגול הכרזות, תרגול משחק יד ותרגול הגנה!


 לחבר יש יום הולדת? פנקו אותו במנוי המאפשר תרגול משחק יד והכרזות.


 


  


 

  


דף הבית |  קורסים |  מאמרים |  שיעורים לדוגמא |  שיטת הלימוד |  שאלות נפוצות |  תנאי שימוש |  מי אנחנו |  המלצות |  צור קשר
2020 BesteBridge © - כל הזכויות שמורות