לימוד ברידג

   להרשמה חינם לחצו כאן
 


    לרכישת קורסים
     Overcall
     Takeout Double
     4th Suit Forcing
     Checkback Stayman
     Slam Bidding
     Splinter

משחק היד – משחק לחץ פשוט

לרשימת המאמרים
פורסם בתאריך - 12/10/2010

מקובל לחשוב בברידג', שמשחק לחץ הוא אחד התחומים היותר מסובכים של משחק היד הברידג'יסטי. אך זה לא נכון – במקרים רבים כל מה שצריך כדי להפעיל משחק לחץ הוא פשוט למשוך סדרה ארוכה. לעתים, לאחד משחקני הברידג', המתנגדים יהיו בעיות השלכה בלתי פתירות.


יש המון סוגים של משחקי לחץ ובמאמר הברידג' הזה נתרכז במשחק הלחץ הפשוט. מצב של לחץ פשוט מתרחש כאשר מגן אחד חייב להגן בו-זמנית על שתי סדרות, והוא נאלץ לוותר על אחת ההגנות ולאפשר לכרוז לקיחה נוספת.


תחילה מספר הגדרות: קלף הלחץ הוא קלף זוכה שעליו יש למגן בעיית השלכה כנ"ל. איום הוא קלף שכרגע אינו זוכה, אך יהפוך לזוכה אם המגן יוותר על ההגנה על הסדרה.


כדי לבצע משחק לחץ פשוט נדרשים התנאים הבאים:

 

  1. לכרוז יש את כל הלקיחות שנותרו, פרט לאחת. נהוג לכנות תנאי זה בשם "יישור הספירה". המשמעות המעשית שלו היא שלפני שמנסים לבצע משחק לחץ על הכרוז להפסיד את כל הלקיחות שהוא מוכן להפסיד. ישנם מקרים בהם ייתכן משחק לחץ מוצלח ללא תנאי זה, אך הם יותר מסובכים ואינם נכללים תחת ההגדרה "משחק לחץ פשוט".
  2. לכרוז יש קלף לחץ ושני איומים, והם מסודרים כך שיש לכרוז תקשורת מספקת כדי לגבות את הלקיחות שהוגבהו לאחר כל השלכה של המגן הנלחץ

 

יש שני סוגים של משחק לחץ פשוט:

  1. שני האיומים ביד שממול לקלף הלחץ. משחק זה פועל אך ורק נגד המגן שיושב משמאל ליד המכילה את קלף הלחץ.
  2. יש איום אחד בכל יד. משחק זה יכול לפעול נגד כל אחד משני המגנים.

על מנת להדגים את כל הנ"ל נשתמש ב 6 הידיים שלהלן:

 


 

ביד מס' 1 יש משחק לחץ פשוט מסוג ב'. ההגנה סייעה לכרוז לבצע "יישור הספירה" כאשר משכה במהירות את הלקיחות הגבוהות שלה.
 

 

 

למזרח דאבל "קלאסי" עם 12 נק"ג וחלוקה של 4-4-4-1 עם קוצר בסדרת הפותח. לצפון 19 נק"ג והוא מכריז משחק מלא לאחר ששותפו תמך ל-♥2.
 

מהלך המשחק:  מזרח מוביל ב-♦A, מערב מעודד בלקיחה הראשונה עם ♦T ומזרח ממשיך ב-♦K וב-♦ שלישי אל ה-Q של שותפו. מערב ממשיך ב-♣ (אל חולשת הדומם) והכרוז מתכנן את צעדיו.  לכאורה יש לו 9 לקיחות בטוחות והעשירית יכולה לבוא מעקיפה מוצלחת ב-♣, אך מהלך ההכרזה מכתיב קו משחק שונה.
אילו היה ♣K אצל מערב, אזי מזרח הכריז DBL עם 9 נק"ג בלבד – מאוד לא סביר. על הכרוז להניח שמזרח מחזיק את ♣K ובנוסף לכך ארבעה ספיידים. במקרה זה יש משחק לחץ פשוט המבטיח את ביצוע החוזה.  כל שעל הכרוז לעשות הוא לשחק ♣A, למשוך את כל השליטים שלו ולהתבונן האם מזרח השליך ♣K.  קלף הלחץ הוא ♥ והאיומים הם ♣Q וה-♠ הרביעי בדומם. בארבעת הקלפים האחרונים מזרח לא יכול לשמור גם ♣K וגם 4 ספיידים. אם הוא שמר ♣K אזי ה-♠ הרביעי בדומם יהיה גבוה.

 


 

יד מס' 2 מדגימה משחק לחץ פשוט מסוג א'. הכרוז פשוט מושך את הלקיחות הגבוהות שלו, והמגן שיושב מימין ליד שמכילה את שני האיומים נלחץ.
 

למערב 14 נק"ג מול פתיחת NT2 של שותפו. אין לו שום ערכים חלוקתיים. היות שלשותפות 34-36 נק"ג, החוזה הנכון הוא NT6.
 

מהלך המשחק:  יש 12 לקיחות מלמעלה, אך אנו משחקים בתחרות טופ-בוטום ולכן חשוב מאד להשיג את הלקיחה ה-13 אם ניתן הדבר. קלף ההובלה הוא ♦J. עלינו לזכות בו ביד עם ♦A לשמירת מעברים.  המשחק הנכון הוא למשוך בזה אחר זה ♥A, ארבעה ♣ וארבעה ♠. ארבעת הקלפים האחרונים בדומם הם ♦KQ3 ו-♥Q.  קלף הלחץ הוא ♣ (או ♠) והאיומים הם ♦3 ו- ♥Q. שני האיומים באותה יד, ולכן משחק הלחץ יכול לפעול רק כנגד דרום, והוא יצליח אם לדרום לפחות 4 קלפים ב-♦ וכן ♥K.  ב-4 הקלפים האחרונים דרום לא יכול להגן על שתי הסדרות. הכרוז פשוט מתבונן האם הושלך ♥K (זאת הסיבה שמשך בהתחלה ♥A), ואם לא הוא ישליך את ♥Q ופשוט יקווה שה-♦ הרביעי יהיה גבוה. מעבר לכך לא נדרשת מהכרוז שום ספירה.


 


 

יד מס' 3 היא שוב דוגמה למשחק לחץ מסוג ב'. "יישור הספירה" מתבצע כבר בלקיחה הראשונה, והלחץ יכול לעבוד באותה מידה כנגד כל אחד משני המגנים. הבעיה ביד הזאת היא רק לראות מראש אפשרות למשחק לחץ, כי משחק של הקלפים בסדר לא נכון יגרום לאובדן הסיכוי לבצע את החוזה.
 


דרום עם 19 נק"ג וחלוקה מאוזנת פותח ♥1 וקופץ בסיבוב השני ל-NT2. צפון עם 16 נק"ג משתמש בקונבנציה Checkback Stayman ולאחר שמצא שאין התאמה ב-♠ הוא מכריז חוזה סופי של NT6.
 

מהלך המשחק:  מערב מוביל ב-♦7. מזרח זוכה ב-A ובכך התבצע "יישור הספירה". הכרוז רואה 11 לקיחות בטוחות: שתיים ב-♦ ושלוש בכל סדרה אחרת. מפתה לנסות מיד את סדרות ה-♥ וה-♠ בתקווה לחלוקה של 3-3 באחת מהן, אך כרוז המכיר את משחק הלחץ יידע מיד שיש סיכוי לבצע את החוזה גם אם אף סדרה לא מתחלקת.  התנאי להיווצרות משחק לחץ הוא שאותו מגן מחזיק אורך בשתי סדרות המייג'ור.  ביצוע משחק הלחץ פשוט מאין כמוהו – דרום פשוט מושך את כל הקלפים הזוכים שלו ב-♦ וב-♣. 7 הקלפים האחרונים שלו הם אך ורק ♥ ו-♠.  יש שני איומים: ה-♥ הרביעי ביד וה-♠ הרביעי בדומם. אם אותו מגן מחזיק את שתי סדרות המייג'ור הוא ייאלץ להיפרד מההגנה על אחת מהן.  ביד הזאת על הכרוז לעקוב בקפדנות אחרי כל השלכה של המתנגדים ולדעת מה מספר הקלפים שנותרו בחוץ בכל אחת מסדרות המייג'ור.


 


 

יד מס' 4 היא עוד דוגמה ללחץ מסוג ב' כאשר הצעד החיוני הוא "יישור הספירה" המושג על ידי עיכוב הלקיחה הראשונה.

 


הכלל הוא שעם 20 נק"ג מול פתיחת השותף הולכים לסלם. לאחר שמזרח גילה שאין התאמה של 4-4 במייג'ור הוא מכריז את החוזה הסופי NT6 (ניתן לוודא לפני כן שלא חסרים שני אסים באמצעות שאלה לאסים ♣4).
 

מהלך משחק הברידג':  צפון מוביל ב-♦K. הכרוז רואה 11 לקיחות בטוחות ולכאורה ביצוע החוזה תלוי בחלוקה 3-3 של ה-♥. אך כרוז המכיר את הנושא של משחק לחץ יראה מיד שיש סיכוי נוסף לבצע את החוזה, אם אותו מגן חייב להגן גם על ♥ וגם על ♣.  הצעד החיוני כדי לאפשר משחק לחץ שיפעל הוא עיכוב הלקיחה הראשונה – "יישור הספירה". לאחר מכן הכרוז זוכה ב-♦A ומשחק 4 סיבובי ♠. הלחץ מתבצע כבר בלקיחה השישית. קלף הלחץ הוא ♠ מהדומם והאיומים הם ♥ בדומם ו-♣ ביד. דרום נאלץ להיפרד מההגנה שלו על אחת הסדרות.  הכרוז שם לב היטב להשלכה וממשיך ב-3 סיבובי ♥. אם ה-♥ הרביעי לא גבוה, הוא ינסה את סדרת ה-♣ (קיים גם סיכוי למשחק לחץ כנגד צפון אם הוא מחזיק הגנה על סדרות ה-♦ וה-♣).

 


 

יד מס' 5 מדגימה משחק לחץ הפועל ללא "יישור הספירה". זהו משחק לחץ מורכב יותר כאשר הקורבן נלחץ ב-3 סדרות. עליו לוותר על הגנה על סדרה אחת, או על קלף זוכה בסדרה אחרת. עם זאת, הפעלת משחק הלחץ הזה אינה קשה ודורשת מהכרוז רק מודעות שיש בכלל אפשרות של לחץ.

 

 

מהלך הכרזה פשוט ל-NT3 לאחר שצפון פתח את ההכרזה ב-♠1.
 

מהלך המשחק: דרום מוביל ב-♠. צפון זוכה ב-A, ממשיך ב-♠Q ומוציא לכרוז את העוצר שלו.  לכרוז כרגע 8 לקיחות בטוחות, והתשיעית עשויה לבוא מסדרת ה-♣, אך כרגע יש איום שקוף, שאם צפון יקבל את היד ב-♣A הוא ימשוך את יתרת סדרת ה-♠ (לפי ההכרזה ידוע שיש לו 5 קלפי ♠ וגם ♣A) והחוזה ייפול.
האם יש לכרוז משהו לעשות נגד זה? במקרה הזה מסתבר, שמשחק לחץ עשוי לפעול אפילו ללא "יישור הספירה". התקווה היחידה של מזרח היא שצפון מחזיק 4 קלפי ♦. קלף הלחץ הוא ♥. הכרוז פשוט מושך את סדרת ה-♥ וצפון נלחץ בין 3 הסדרות האחרות.  הכרוז עוקב בקפדנות אחרי ההשלכות של צפון. אם הוא רואה שצפון השליך ♦ ושמר את כל הזוכים שלו ב-♣ וב-♠, הוא פשוט ימשוך את סדרת ה-♦ ויקווה לטוב. מאידך, אם צפון השליך ♠, אזי האיום של ההגנה לזכות ב-5 לקיחות ולהפיל את החוזה הוסר, ואפשר בביטחון מלא להמשיך ♣ ולפתח בסדרה זו את הלקיחה התשיעית. בחלוקה הנתונה אין לצפון שום תשובה למשחק הלחץ והחוזה מבוצע. 


 


 

יד מס' 6 היא שוב משחק לחץ פשוט מסוג ב', אך הפעם ביצוע הלחץ דורש מהלך מוקדם של Unblocking בכדי לסדר את האיומים בצורה המתאימה. מהלך זה נקרא בספרות Vienna Coup. ביד הזאת הכרוז מסתמך על מידע מההכרזה על מנת למקם את הקלפים ולהבין שהדרך היחידה לביצוע החוזה תהיה ע"י משחק לחץ ולא ע"י עקיפה.

 

 


מהלך המשחק:  ההובלה הטבעית של מערב היא ב-♠ (הובלה ב-♦ או ב-♣ חזקה יותר ומפילה את החוזה).  מזרח זוכה בלקיחה הראשונה עם ♠K והוא "תקוע בידו". אין לו משהו יותר טוב לעשות מאשר למשוך ♠AK ו- ♥A, לצאת מידו בשליט ולהמתין ללקיחה הרביעית.  הכרוז רואה 9 לקיחות בטוחות: שש ב-♥ ואחת בכל סדרה אחרת. "בימים כתיקונם" היה יכול לנסות עקיפה ב-♣ או ב-♦ אך מהלך ההכרזה שולל לחלוטין אפשרות זו. לכרוז ולדומם ביחד 23 נק"ג ומזרח פתח NT1 (15-17 נק"ג) חשבון מהיר מביא למסקנה ששני המלכים החסרים נמצאים אצל מזרח.  ובמקרה שכל עקיפה עתידה להיכשל, משחק הלחץ עשוי לבוא לעזרתו של הכרוז. אך תנאי הכרחי להצלחת משחק לחץ הוא שאחד האיומים יהיה אחרי המגן הנלחץ – כלומר בדרום.
הקלף היחידי העשוי להוות איום בידו של דרום הוא ♣T – וכל המשחק מתוכנן בהתאם. הכרוז מושך בלקיחה חמישית ♣A – משחק של Unblocking, וממשיך במשיכת סדרת השליט וה-♠Q, כשהוא משליך את כל קלפי ה-♣ מהדומם.  שני הקלפים האחרונים ביד הם ♣T ♦J ובדומם ♦AQ. מזרח נאלץ להשליך ♣K או להשאיר ♦K בודד וכך או אחרת החוזה מבוצע.


 


 

לסיכום, במשחק הברידג', שיטת משחק הלחץ נראת מאד פשוטה ברגע שבו היא מבוצעת.  הקושי האמיתי היחידי הנוגע למשחק לחץ קשור ביכולת לראות מראש את האפשרות לבצע לחץ ולהתכונן אליה.

 
 

לראש הדף
מאמרים נוספים בתחום:
משחק היד – תזמון ושמירת האופציות
משחק היד – חיתוכים ביד הארוכה
     חדשות האתר

 רכשו מנוי שנתי -  רק 44 ש ח לחודש וקבלו גישה חופשית לספריית הוידאו , לתרגול הכרזות, תרגול משחק יד ותרגול הגנה!


 לחבר יש יום הולדת? פנקו אותו במנוי המאפשר תרגול משחק יד והכרזות.


 


  


 

  


דף הבית |  קורסים |  מאמרים |  שיעורים לדוגמא |  שיטת הלימוד |  שאלות נפוצות |  תנאי שימוש |  מי אנחנו |  המלצות |  צור קשר
2020 BesteBridge © - כל הזכויות שמורות