לימוד ברידג

   להרשמה חינם לחצו כאן
 


    לרכישת קורסים
     Overcall
     Takeout Double
     4th Suit Forcing
     Checkback Stayman
     Slam Bidding
     Splinter

ניתוק תקשורת בין המגינים - העיכוב

לרשימת המאמרים
פורסם בתאריך - 09/10/2010

ראינו כמה חשוב לשמור על תקשורת בין הכרוז והדומם במשחק הברידג'.  גם שחקני הברידג' המשמשים כמגנים, מנסים לשמור על תקשורת ביניהם, והכרוז כמובן מנסה לשבש אותה. במאמר ברידג' זה נעסוק במהלך הבסיסי ביותר שמטרתו ניתוק תקשורת בין המגנים – העיכוב.
 

ישנם מורים לברידג' שניסו לקבוע כל מיני כללים בנוגע לעיכוב, כגון "חוק ה-7". אנו ממליצים שלא להשתמש בכללים מעין אלה. בשאלה, מתי לעכב ומתי לא לעכב, אין תחליף למחשבה. על הכרוז להבין מה הסיבה שבגללה יש צורך לעכב ולהתבונן ביד בכללותה ולהסיק אם העיכוב ישרת את מטרותיו או שלא.

 


יד מס' 1 מדגימה את המקרה הקלאסי של עיכוב.

הכרוז מרשה להגנה לזכות בשני סיבובים ראשונים של ♥ ומעכב את האס שלו לסיבוב השלישי, ובכך הוא יוצר נתק תקשורת בין המגנים והחוזה מבוצע.

 


מזרח מוביל 5♥ (רביעי מלמעלה).  הכרוז סופר 6 לקיחות מיידיות. ניתן לפתח לקיחות נוספות מסדרת ה-♦: עוד 4 אם העקיפה תצליח ועוד 3 אם העקיפה תיכשל.  הסכנה היא שאם העקיפה ב-♦ תיכשל המגינים יזכו ב-4 לקיחות ♥ ויגיעו ל-5 לקיחות לפני שהכרוז יגיע ל-9 לקיחות.
 

הפתרון: ב-2 הלקיחות הראשונות ישחק צפון מידו ♥ נמוך ורק בפעם השלישית יזכה ב-A. תמרון ה"עיכוב" גרם לניתוק הקשר בין המגינים.  כעת עוקפים ב-♦. מערב זוכה ואין לו דרך להיכנס לידו של מזרח למשוך עוד 2 לקיחות ♥. A♠ הוא הלקיחה הרביעית והאחרונה של ההגנה.
 

 


 


יד מס' 2 מדגימה את העיכוב הכפול. כאן לכרוז שני עוצרים ואף על פי כן הוא מרשה להגנה לזכות בלקיחה הראשונה. מהלך זה גורם מאוחר יותר לכך שאחד המגנים אינו יכול להתקיף את הסדרה, ושותפו אינו יכול לפתח בה לקיחות.
 


צפון מוביל בסדרת שותפו 8♠ ודרום משחק K♠. מערב עוצר ומתכנן. יש 7 לקיחות בטוחות, והסדרה היחידה שבה נוכל לפתח עוד שתי לקיחות היא ♦. אולם לשם כך נצטרך למסור את היד פעמיים למגינים...
מסתבר, שלמרות שלכרוז שני עוצרים ב-♠ המשחק הנכון, והדרך היחידה לבצע את החוזה. הוא לעכב את הלקיחה הראשונה ולשחק נמוך מהיד. מהלך זה נקרא עיכוב כפול.
 

אם יזכה ב-♠ הראשון וישחק ♦ צפון יזכה ב-K וימשיך ♠ שני. כעת לאחר שדרום יזכה ב-A♦ הוא ימשוך 3 לקיחות ♠  - בסך הכול חמש לקיחות להגנה.
לעומת זאת אם הכרוז איפשר לדרום לזכות בלקיחה הראשונה ודרום ממשיך ♠, כאשר צפון מקבל את היד עם K♦ אין לו יותר ♠. אם צפון ממשיך ♣ הכרוז משחק A מהדומם, ממשיך ♦, וההגנה זוכה לכל היותר בשתי לקיחות ♥, אחת ♠ ואחת ♣.
 


 

יד מס' 3 מראה שהעיכוב יכול להיעשות לא רק כאשר העוצר הוא A אלא גם כשהוא K.

 יד זאת מעניינת במיוחד מכיוון שלאחר העיכוב המשחק יכול להימשך בשתי דרכים שונות, כאשר בכל אחת מהן הכרוז יגדיר לעצמו את היד המסוכנת ויבצע את העקיפה הדו-צדדית בסדרת ה-♦ לכיוון היד הלא מסוכנת.

 
הערות להכרזה:
(1) כדאי להתערב באוברקול עם סדרה טובה –בקשת הובלה מהשותף.
(2) לאחר התערבות המתנגדים אין חובה לענות לשותף.

 

מהלך משחק הברידג': - דרום מוביל Q♠ (ראש רצף פנימי). אם הכרוז זוכה בלקיחה הראשונה, גורל החוזה יהיה תלוי בניחוש Q♦. מאידך, עיכוב בלקיחה הראשונה יבטיח בודאות את ביצוע החוזה.
ייתכנו שני מקרים:

  • דרום ממשיך ב-♠ נוסף, הכרוז זוכה ב-K♠ ושם לב שלצפון כבר אין קלפי ♠. בלקיחה הבאה מערב מריץ J♦. גם אם צפון זוכה ב-Q♦, התקשורת בין המגינים נותקה ויש 9 לקיחות.
  • דרום לא ממשיך ♠ ומחכה שהיד תגיע לצפון. במקרה זה ייכנס הכרוז לדומם וישחק ♦ אל ה-J. גם אם דרום זוכה, המשך ב-♠ לא יסכן את החוזה.

בכל אחד משני המקרים על הכרוז לזהות את היד המסוכנת ולתמרן כך שהיא לא תוכל לזכות בלקיחה.
  


 

ידיים מס' 4-5 מופיעות כדי להראות שהעיכוב לא צריך להיות משחק אוטומטי, וישנם מצבים בהם אין לעכב. 
 

המצב השכיח ביותר, המודגם ביד מס' 4, הוא כאשר יש סכנה שהמגנים יעברו להתקיף סדרה חלשה אחרת.
מצב אחר, שאינו מוכר לרבים, מופיע ביד מס' 5. כאן זכייה מיידית באס גורמת לחסימת הסדרה ולאי-יכולת המגנים לפתח אותה, בעוד דווקא העיכוב היה מסייע להם.

 


מהלך המשחק:  מערב מוביל 4♠ (רביעי מלמעלה). איזה קלף כדאי לשחק מהדומם בלקיחה הראשונה? הכרוז עוצר ומתכנן.
יש 7 לקיחות מיידיות. על מנת להגיע ל-9 נזדקק לעקיפה ב-♦. נניח שנפסיד את העקיפה.

 

האם יש חשש שההגנה תזכה בעוד 4 לקיחות ספייד?
חשוב מאד לשים לב לקלף ההובלה ולהסיק ממנו מסקנות! אם ה-4♠ רביעי מלמעלה, פירושו של הדבר שהספייד מחולק 4-3 בין המגינים. לפיכך, אין צורך לעכב. פשוט זוכים מיד ב-A♠ ועוקפים ב-♦ וביצוע החוזה מובטח.


הבה נראה מה קורה אם הכרוז מעכב ללא מחשבה. מזרח זוכה ב-Q♠ ועובר כמובן לסדרת ה-♥. כעת יש כבר סכנה שהכרוז יפסיד ♦, ♠ ושלוש לקיחות ♥. גם עיכוב כפול ב-♥ לא יציל את הכרוז כי מגן ערני במזרח יחזור לסדרת ה-♠.
כללית, יש להימנע מעיכוב כאשר קיימת סדרה נוספת שאתה חלש בה והמגנים עלולים לתקוף אותה אם תרשה להם לזכות בלקיחה הראשונה.

 


 

(1) 20-22 נק"ג יד מאוזנת.

 

מהלך המשחק:  מזרח מוביל 6♠ (רביעי מלמעלה).  אם הכרוז מעכב את A♠, מערב זוכה ב-Q♠ וממשיך ♠. כאשר מזרח זוכה ב-A♣ הוא מושך עוד 3 לקיחות ♠ והחוזה נכשל.
 

ביד הזו על הכרוז להבין שאם חלוקת ה-♠ 5-2 אין צורך בעיכוב. על פי ההובלה אין למזרח רצף של מכובדים ולכן אחד המכובדים (Q במערך הנתון) נמצא במערב.
 

הכרוז משחק A בלקיחה הראשונה. אם מערב משליך את ה-Q, ה-T של הכרוז הופך לעוצר. אם מערב משחק נמוך נוצרת חסימה בסדרת ה-♠ וכאשר מזרח מקבל את היד עם A♣ ההגנה לא יכולה לגבות 4 לקיחות ♠.
הכרוז מבצע 9 לקיחות: 1 ♠, 3♥, 2♦, 3♣.

 


יד מס' 6 מראה את העיכוב בפעולה במשחק עם שליט.

אך כאן המניע שלו שונה לחלוטין. מטרת הכרוז היא לשמור כניסה לדומם לסדרת הקלאב, כאשר משחק סיבוב שני בסדרה ע"י המגנים נותן לו אפשרות של חיתוך להשלמת הלקיחה העשירית.
 

ביד הזאת מטרת העיכוב אינה ניתוק תקשורת, אלא שמירה על כל האופציות של הכרוז. הנושא של תזמון ושמירת אופציות יעמוד במרכז אחד המאמרים הבאים.

 


 


(1) במצב פגיע – יד של 8 לקיחות ב-♥ מבוססת על סדרה ארוכה עם ניקוד של פחות מפתיחה.

 

מהלך המשחק:  דרום מוביל K♠ (ראש רצף). לכרוז 9 לקיחות ודאיות והבעיה היא הלקיחה העשירית.
יש שתי אפשרויות להשיג אותה: (א) פיתוח לקיחה ב-♣ (ב) חיתוך ♠.
 

אם נזכה ב-A♠ בלקיחה הראשונה נאבד את הכניסה לדומם לגביית הלקיחה ב-♣. כאשר נמשיך ♠ נוסף במטרה לחתוך ♠ בדומם ההגנה תשחק ♥ ואנו ניאלץ למסור A♣ ושלושה ♠.
 

משחק הברידג' הנכון הוא לעכב A♠ בלקיחה הראשונה; כעת אם ההגנה ממשיכה ♠ נזכה, נחתוך ♦ ביד ונחתוך ♠ בדומם וזו הלקיחה העשירית.
אם המגינים יעברו ל-♥, נוציא שליטים ונשחק ♣ לכיוון הדומם, כאשר A♠ משמש ככניסה לסדרת ה-♣.

לראש הדף
מאמרים נוספים בתחום:
משחק היד – תזמון ושמירת האופציות
משחק היד – חיתוכים ביד הארוכה
     חדשות האתר

 רכשו מנוי שנתי -  רק 44 ש ח לחודש וקבלו גישה חופשית לספריית הוידאו , לתרגול הכרזות, תרגול משחק יד ותרגול הגנה!


 לחבר יש יום הולדת? פנקו אותו במנוי המאפשר תרגול משחק יד והכרזות.


 


  


 

  


דף הבית |  קורסים |  מאמרים |  שיעורים לדוגמא |  שיטת הלימוד |  שאלות נפוצות |  תנאי שימוש |  מי אנחנו |  המלצות |  צור קשר
2020 BesteBridge © - כל הזכויות שמורות